Menü
Zárja be a menüt
Bezárás

Kérdések és érthető válaszok

Éghető egy elektromos autó? Esőben biztonságos a töltés? Mire kell figyelni a jármű elszállításakor? Az elektromobilitás biztonsága kapcsán sok kérdés felmerül. Itt megtalálja a válaszokat.

Biztonsági szabályok a nagyfeszültségű rendszer kezelése kapcsán

Veszélyesebb egy elektromos jármű egy belső égésű motorral felszerelt autónál?

 A típusjóváhagyást kapott elektromos járművek a más hajtásmódú (üzemanyag, gáz) járművekkel nagyrészt összehasonlítható veszélyeket rejtenek.

Mit tesz azért a Volkswagen, hogy a tűzoltóságokat felkészítse az új hajtásmódra?

A tűzoltóság számára mentési irányelveket és mentési adatlapokat biztosítunk.

Biztonsági intézkedések töltésnél

Biztonságos esőben tölteni?

Az esőben is biztonságos töltésről gondoskodnak az akkumulátorban és a teljesen szigetelt töltőkábelben is megtalálható biztosítékok. A töltőfolyamat csak akkor indul meg, amikor a kábel mindkét végét biztonságosan csatlakoztatták, és mind az autó, mind az infrastruktúra ellenőrizte a csatlakozás biztonságosságát. Csak ekkor kezd el folyni az áram, így a töltés esőben is biztonságos.

Zivatar esetén is biztonságos a töltés? Mi történik villámcsapáskor?

Zivatarok esetében amúgy is el kell kerülni a védtelenül szabadban tartózkodást és az elektromos berendezések érintését. Az autóba vagy annak környezetébe csapó villám károsíthatja a jármű és a töltőállomás belső áramköreit. Ezért általában a töltőállomások túlfeszültség elleni védelemmel bírnak. A legjobb, ha a töltőállomás üzemeltetőjénél érdeklődik arról, hogy megtalálható-e megfelelő biztonsági berendezés az állomáson.

Kaphatok áramütést, ha a jármű áradó vízbe kerül?

Nem. A nagyfeszültségű rendszerben található számos biztonsági rendszernek köszönhetően vízben sem nő meg az áramütés veszélye.

Kaphatok áramütést, ha egy kábel lelazul és én megérintem a karosszériát?

Nem. Ahhoz mind a két pólust meg kellene fognia - vagyis a pozitív és a negatív vezetéket is. Ezenkívül a nagyfeszültségű rendszer számos biztonsági megoldással véd az esetleges áramütés ellen.

Biztonsági szempontból van valamilyen hatása a fali töltőnek a házamra?

Szakszerű beépítés esetén a töltőt integrálják az egész ház elektromos biztonsági koncepciójába.

Kaphatok áramütést, ha belenyúlok a fali töltő csatlakozójába?

Nem. A csatlakozót úgy alakították ki, hogy az ujjak az érintkezőket normális esetben nem érhetik el. Azonban sokkal fontosabb ennél, hogy az áram csak akkor kezd el folyni, amennyiben megtörtént a "kézfogás" a kábel kommunikációs vezetékén keresztül. Vagyis az áramot csak akkor engedi útjára, ha a csatlakozót biztonságosan rögzítették a járműhöz, valamint mind az autó, mind a fali csatlakozó ellenőrizte és megerősítette a kapcsolatot.

Áram alatt marad a kábel, ha az a töltési folyamat során leválik?

A kábel a teljes töltési folyamat során mind a fali töltőben, mind a járműben fixen rögzített, csak rendkívüli erőszakkal szakítható ki. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor is biztonságosabb, mintha otthon a falból tépne ki egy vezetéket. Ugyanis mind a fali töltő, mind a jármű felismeri a kapcsolat megszakadását és a lehető leggyorsabban, a nemzetközileg elismert biztonsági szabványok alapján lekapcsolják az áram áramlását.

Veszélyes a kábelt a töltési folyamat során elvágni?

Igen. Nagyon is! Ez ugyanolyan veszélyes, mintha például a tévéje tápkábelét vágná el. Vagyis semmi esetre se tegye!

Amennyiben mégis bekövetkezne a kábel teljes mértékű szakadása, akkor mind a fali töltő, mind a jármű felismeri a kapcsolat megszakadását és a lehető leggyorsabban, a nemzetközileg elismert biztonsági szabványok alapján lekapcsolják az áram áramlását.

Előfordulhat áramkimaradás, ha otthon az elektromos autómat a fali töltőmmel töltöm?

Csak a töltőállomás nem szakszerű kiépítése esetén fordulhat elő a legrosszabb esetben egy áramkimaradás. Ám azért, hogy elő se fordulhasson, hogy a sötétben kell üldögélnie, átfogóan képzett villanyszerelőink rendelkezésére állnak a telepítéshez, és a lehető legjobb tanácsadást nyújtják Önnek. Mindezt már azelőtt, hogy a járművét első alkalommal feltöltené. Ezenkívül a fali töltő külön biztonsági funkciókat kapott az áramkimaradás megelőzésére. Ehhez csak néhány plusz komponens szükséges, valamint pár egyszerű mozdulat a telepítés során.

Elektromos járművek éghetősége és oltási módszerek

Képes egy elektromos jármű (vagy annak akkumulátora) égni?

Igen. A járművek tűzesetei, akárcsak a hagyományos járműveknél, itt is lehetségesek. Az elektromos járműveknél ezenkívül fennáll a késleltetett kigyulladás kis kockázata is. Különösen az elektromos és kémiai energiát tároló nagyfeszültségű akkumulátor sérülése esetén. Az abban található szilárd és folyékony vegyi anyagok éghetőek. Azonban a lítiumfémtűz veszélye nem áll fent.

Milyen sokáig ég egy elektromos jármű?

Ez az adott esettől függ. A tűzoltóság megfelelő oltási technikáit alkalmazva legyőzhető egy elektromos jármű égése.

Mi a legjobb oltási módszer?

Mivel az oltás folyamata mindig az adott szituációtól függ, ezért egy normális járműtűzhöz hasonlóan kell eljárni. Fontos, hogy figyelembe kell venni a mentési adatlapok adatait.

Kaphatnak áramütést a tűzoltók, ha egy járműtüzet vízzel oltanak?

Nem. Egy égés oltását azonnal meg lehet kezdeni vízzel is. A vízsugár legfeljebb egy helyi rövidzárlatot okozhat az esetlegesen megnyílt nagyfeszültségű rendszerben, azonban az oltóvízben nem folyik az áram. Mivel a lítiumion-akkumulátorokba elemi lítiumot nem építenek be, ezért ennek a vízzel való érintkezése szintén nem okoz problémát.

Keletkeznek mérgező gázok az égés során?

Minden égés során keletkeznek mérgező gázok és füst. Ezért egy égő járműtől mindig biztonságos távolságot kell tartani. A tűzoltóság is ugyanúgy kezel egy akkumulátortüzet, mint egy hagyományos járműtüzet, és légzőkészüléket alkalmaz.

Mi történik, ha egy elektromos autó egy kompon ég?

Egy elektromos autó tűzoltása során ugyanúgy kell eljárni, mint egy hagyományos járműtűz esetében.

Mi történik egy elektromos jármű mélygarázsban égésekor?

Egy elektromos jármű égése hasonló veszélyeket jelent, mint egy hagyományos hajtásláncú járműé. A füst- és hőképződés tekintetében az akkumulátor és az üzemanyag mellett döntőek a járműbe épített egyéb anyagok. Éppen ezért a tűzoltóságnak ebben az esetben sem szabad eltérnie a megszokott eljárásaitól. Általánosságban igaz: a mélygarázst égő jármű esetén mindig azonnal el kell hagyni.

Várható valami korlátozás a mélygarázsokban és parkolóházakban?

Rendkívül ritka, hogy megtiltsák az elektromos járműveknek a parkolóházak és mélygarázsok használatát. Biztonsági vizsgálataink semmilyen okot nem mutattak ki, ami szükségessé tenné az ilyen korlátozásokat. A végső döntés azonban mindig az egyes üzemeltetők belátására van bízva.

Egészségügyi kockázatok

Hatással bírnak az elektromágneses terek az emberekre?

Általánosságban nem, hiszen az üzem közben fellépő elektromágneses mezőket már az új járművek tervezésekor figyelembe veszik. Ezeket már eleve úgy alakítják ki, hogy ne érintse károsan még az igazán érzékeny embereket se, például az orvosi implantátumokat hordozókat.

Biztonság műszaki hiba és baleset esetén

Mire kell figyelni egy elektromos jármű elszállításakor?

Az elektromos járművet csak megfelelő, hozzáértő vállalat szállíthatja. Pontosabb utasításokat talál a kezelési kézikönyvben. Egy tűzeset utáni tárolásnál különleges biztonsági intézkedéseket kell betartani.

A balesetet szenvedett elektromos vagy hibridjárművek különleges parkoltatást vagy tárolást igényelnek?

A balesetet szenvedett elektromos vagy hibridjárművekre egyaránt igaz: ezeket tűzvédelmi okokból szabadtéren egy elzárt területen kell tárolni - megfelelő távolságot tartva más járművektől, épületektől, éghető anyagoktól és talajtól. Egy sérült akkumulátorú elektromos vagy hibridjárművet semmiképpen sem ajánlott zárt csarnokban tárolni.

Ezenkívül figyelembe kell venni olyan gyártóspecifikus ajánlásokat, mint például a mentési adatlapokat. Amennyiben a balesetet szenvedett elektromos vagy hibridjárművek nagyfeszültségű komponensei az időjárás viszontagságainak közvetlenül kitettek, akkor ezeket időjárásálló ponyvával le kell takarni és megfelelően megjelölni. Ezekre különösen oda kell figyelni a nyitvatartási időn kívüli járműszállítások kapcsán.

Milyen sokáig kell karanténban maradnia egy elektromos vagy hibridjárműnek?

A balesetet szenvedett elektromos vagy hibridjárműveket a helyi karanténszabályoknak megfelelően biztonságosan kell tárolni addig, amíg az ismételt kigyulladás már nem valószínűsíthető. Ennek az időtartama, valamint a további lépések - például a kiszerelés, a javítás vagy leselejtezés - mindig az adott esettől függenek, ezeket a nagyfeszültségű rendszerek szakértője határozza meg.

Miként viselkedjek baleset vagy műszaki hiba esetén? Mire kell odafigyelnem?

Mint minden baleset esetén, itt is minden utasnak azonnal el kell hagynia a járművet, és egy biztonságos helyre mennie. A szokásos szükséges biztonsági elkerítéseket kell eszközölni.

Milyen gyorsan gyulladhat ki egy jármű egy balesetet követően?

Egy balesetet követően a tűz azonnal, késleltetve vagy akár napokkal később is kialakulhat - különösen akkor, ha a balesetben megsérült az akkumulátor. Ezért a baleset helyszínét mindig biztosítani kell, és minden érintett személyt biztonságos helyre kell juttatni.

Kaphatok áramütést, ha egy baleset után megérintem az autót?

Ez elég valószínűtlen, ám különösen a súlyos balesetek esetén nem zárható ki teljesen. Amennyiben a rendszer olyan balesetet észlel, amelynél a légzsákok aktiválódtak, akkor a nagyfeszültségű akkumulátort és a fedélzeti elektromos rendszert automatikusan szétválasztja. Ezenkívül a járművek több különböző típusú védőmechanizmussal bírnak:

  1. Az egész nagyfeszültségű rendszer érintésvédett kialakítású.

  2. A nagyfeszültségű rendszer a jármű karosszériájától teljes mértékben szigetelt - ez az úgynevezett galvanikus vagy elektromos leválasztás.

  3. A nagyfeszültségű rendszer a légzsákok aktiválódásával járó súlyos baleset esetén azonnal lekapcsolódik.

 

Hogyan védett a jármű alja a sérülések ellen?

Minden ID.-modellt különösen hatékonyan véd az aláfutásgátló.

Hoppá!
Úgy tűnik, hogy böngészője nem naprakész. Talán webhelyünk nem működik optimálisan. A legtöbb böngésző (de az MS Internet Explorer 11 vagy annál régebbi nem) továbbra is jól működik.

Javasoljuk, hogy frissítse a böngészőt!
A legújabb verzió biztosítja a jó élményt bárhol az interneten.

Köszönjük látogatását és jó szórakozást,
Az Ön Volkswagen csapata