Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Mobilitásgarancia

Szolgáltatások leírása

Értékhatárok
A feltüntetett értékhatárok magyar forintban érvényesek, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az igény bevett szolgáltatás költségének fentiekben felsorolt értékhatárt meghaladó része a kedvezményezettet terheli.

Helyszíni segítségnyújtás
A menetkészség helyszíni térítésmentes helyreállítása, amennyiben jogi korlátozás nem áll fenn, és műszakilag lehetséges. A Kedvezményezettet terheli az átvett üzemanyag ára, valamint nem garanciális meghibásodás esetén az alkatrész ára.

Szállítás
Ha a Jármű a helyszínen nem tehető megfelelően üzemképessé, beszállítás autómentővel vagy vontatás a következő márkaszervizig, akár nehezített mentéssel is. Nehezített mentés esetén maximum 192 000 Ft értékig.

További szolgáltatások
Ha a Jármű nem tehető megfelelően üzemképessé a meghibásodás napján, akkor a kedvezményezett a *-gal jelölt szolgáltatásokat - a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal előre egyeztetve, összességében legfeljebb 106 500Ft-ig, Phaeton és Touareg modellek esetén 145 000Ft értékig veheti igénybe. Nem mindig a csereautó a legjobb megoldás: A csereautó helyett, választhatnak más értékarányos alternatívát, mint busz, vonat, taxi vagy hozom-viszem szolgáltatás, ami a garantált mobilitást fenntarthatja. Ha a szolgáltatás költsége kisebb, mint a kölcsöngépkocsié, csak akkor kerülhet térítésre az összeg. A csereautó igénybevételével azonos időben, -esetnél nem adható a jogosultnak a *-al jelzett szolgáltatások.

Csereautó*
- A Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 munkanapra (továbbá a csatlakozó hétvégi vagy ünnepnapokra csereautó km-korlátozás nélkül, lehetőség szerint a Járművel megegyező kategóriában.

- A csereautó-szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül meg kell kezdeni, különben az ügyfél elveszíti azt a jogosultságát, hogy élhessen ezzel a szolgáltatással.

-  A szolgáltató nem kötelezhető az azonos márkájú, kategóriájú gépjármű biztosítására. A szolgáltatásnál emellett elsődleges szempont a jogosult mobilitásának biztosítása.

Amint a meghibásodott gépjármű kijavítását a márkaszervizben befejezték, a jogosult nem tarthat igényt továbbra is a Mobilitásgaranciában kiadott bérautó használatára. Tovább használat esetén a költségek az ügyfelet terhelik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a csereautó szolgáltatásunkra, a bérautó kiadás általános feltételei vonatkoznak. Ezek a feltételek pedig a bérautót biztosító cégek különbözősége és a területenként változó lehetőségek miatt, eltérhetnek egymástól. Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólag: Casco biztosítási önrész különbségei vagy a kaució szükségessége, amely ha szükséges, általában 30 000 Ft-os nagyságrendet jelent.

Szállás*
A Javítás időtartamára, de legfeljebb 3 éjszakára a vezető és utasa részére reggelivel. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

Utazás*
Továbbutazás vagy hazautazás a Járműért repülővel vagy vonattal. A Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

Taxi vagy busz*
Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható. Egyedi kiegészítő értékhatár: 20 000 Ft. Taxi vagy busz esetén a két határérték közül mindig az adott esetben előforduló alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

A Jármű visszavezetése*
A kijavított gépjármű sofőrrel történő visszajuttatása, vagy a visszavezetés költségeinek térítése. Csereautó- szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható

A Jármű visszaszállítása külföldről
Ha hiba-felvételezés után a várható javítási időszükséglet több, mint 3 munkanap, akkor 20% ügyfél önrésszel, maximum 300 000 Ft értékben.

Alkatrész-utánküldés
Hiányzó és a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ által átvett alkatrész kiszállítása a külföldi márkaszervizbe, beleértve a belföldi elvámoltatási és a postaköltségeket is, maximum 106 500 Ft értékig.
Kizárólag műszaki hiba esetén igénybe vehető szolgáltatás olyan alkatrészre, ami a jármű üzem képességéhez nélkülözhetetlen. Az alkatrész árát az ügyfélnek kell kifizetnie (kivéve garanciális javítást).

Egyéb költségek
Az esettel közvetlen összefüggésben álló egyéb költségek megfizetése számla ellenében, maximum 6 600 Ft értékben. Jelen füzet Mobilitásgarancia ingyenes szolgáltatásai kizárólag a jogosult(ak) mobilitását biztosítja, a meghibásodott gépjármű kijavításának költségeire, és a javítással kapcsolatos teendők elvégzésére nem vonatkozik.
(Mobilitásgarancia ≠ Gépjármű garancia.)
A Mobilitásgarancia alapszolgáltatások leírását lásd 9. oldalon.

* A korlátozásokat és kizárásokat lásd a 11. oldalon.