Fontos tájékoztatás
Új személygépjárművek esetén 2018. szeptember 1-jétől bizonyos motor-váltó variációk ideiglenesen nem érhetőek el, az új járművek típusjóváhagyásában az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) általános bevezetése következtében. A rendelhetőségről a "Konfigurátor" menüpontban, illetve márkakereskedéseinkben, míg a készleten lévő gépkocsikról az "Azonnal elvihető" menüpontban, illetve szintén márkakereskedéseinkben tájékozódhat.
Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Mobilitásgarancia

Alapszolgáltatások

Amennyiben a gyártó által előírt ellenőrző szervizt külföldi márkaszervizben végezték el, és az ott megkötött Mobilitásgarancia még él, a kedvezményezett műszaki meghibásodás esetén csak a Mobilitásgarancia alapszolgáltatásaira jogosult. A jogosultság megléte esetén kiegészítőleg igénybe vehető a helyszíni segítségnyújtás, vagy a beszállítás alapszolgáltatás az alábbi, nem műszaki meghibásodás eseteknél is: lemerült akkumulátor, gumiabroncs-defekt, rágcsálókár.

A 11. oldalon felsorolt kizáró okokon kívül az alábbi kizárások érvényesek kiegészítőleg: Nem adható alapszolgáltatás, ha

 • A keletkezett hiba külső behatás, kopás, túlterhelés, önhiba, szakszerűtlen kezelés (pl. kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása), természetes kopás következménye.
 • A hiba nem gyári alkatrész meghibásodásból keletkezett.
 • A meghibásodott jármű nem beszállítással kerül a javítást végrehajtó szervizbe.
 • A meghibásodás kijavítását akció keretén belül kell végrehajtani.
 • Csereautó szolgáltatás nem vehető igénybe, ha azt hiányzó alkatrész miatt kell biztosítani.
 • Egy esethez tartozóan vagy helyszíni segítségnyújtás, vagy beszállítás szolgáltatás adható.

Műszaki meghibásodás

Akkor beszélünk műszaki meghibásodásról, ha hirtelen, előre nem látott hiba keletkezik, ami miatt a gépkocsit szállítani kell, vagy a gyártó a továbbhaladást műszaki okokra hivatkozva megtiltja. Akkor tiltja meg a gyártó a továbbhaladást, ha a műszeregységen egy piros ellenőrzőlámpa felvillan a következő területeken fellépő hibákból adódóan:

 • fékberendezés, rögzítőfék
 • motor hűtőrendszer
 • kormányzás
 • olajnyomáskör
 • gyújtáskapcsoló

A műszerfali ellenőrzőlámpák továbbhaladást tiltó piros jelzésének magyarázatát lásd a fedélzeti irodalomban, a "Kezelési tudnivalók, figyelmeztető és ellenőrző lámpák" fejezetben. Az olyan műveletek azonban, mint a karbantartás - akár időszakosan, akár másként -, a Jármű vizsgálata vagy az előre tervezett szervizlátogatás nem tekintendő üzemzavarnak, továbbá a karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészének hiánya sem.

 

A Mobilitásgarancia alapszolgáltatások leírása

Értékhatárok

A feltüntetett értékhatárok magyar forintban érvényesek, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az igénybevett szolgáltatás költségének fentiekben felsorolt értékhatárt meghaladó része a kedvezményezettet terheli.

Helyszíni segítségnyújtás

A menetkészség helyszíni térítésmentes helyreállítása, amennyiben jogi korlátozás nem áll fenn, és műszakilag lehetséges. A Kedvezményezettet terheli nem garanciális meghibásodás esetén az alkatrész ára.

Beszállítás

Ha a jogosultsága fennáll: beszállítás autómentővel vagy vontatás a következő márkaszervizig.

További szolgáltatások

Ha a Jármű nem tehető megfelelően üzemképessé a meghibásodás napján, akkor a kedvezményezett a *-gal jelölt szolgáltatásokat - a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal előre egyeztetve, összességében legfeljebb 106 500 Ft-ig -, Phaeton modellek esetén 145 000Ft értékig veheti igénybe. Nem mindig a csereautó a legjobb megoldás: A csereautó helyett, választhatnak más értékarányos alternatívát, mint busz, vonat, taxi, ami a garantált mobilitást fenntarthatja. Ha a szolgáltatás költsége kisebb, mint a kölcsöngépkocsié, csak akkor kerülhet térítésre az összeg. A csereautó igénybevételével azonos időben, -esetnél nem adható a jogosultnak a *-al jelzett szolgáltatások.

Csereautó*

A Javítás időtartamára, de legfeljebb 3 napra, km-korlátozás nélkül.

Szállás*
A Javítás időtartamára, de legfeljebb 1 éjszakára a vezető és utasa részére reggelivel. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

Taxi vagy busz*
Ha kedvezőbb, mint a csereautó. Egyedi kiegészítő értékhatár: 20 000 Ft. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

*További információk: 11. oldal "Korlátozások és Kizárások"